Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg
Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg

Peroxan activat DIEMER, solutie detartrant, 35 Kg

PEROXAN ACTIVAT, detartrant. Produs cu certificat ecologic NCP-Natural Care Product.

Solutie cu pH acid pentru detartrarea si igienizarea conductelor de inox din industria alimentara, a sistemelor CIP, a tancurilor de racire, a salilor de muls, a aparatelor de muls, etc. Contine acizi organici care nu dauneaza mediului inconjurator.

Produsul se livrează URGENT din stoc

352,94 lei

Descriere

Dezinfectant degresant cu PH acid pentru aparate de muls, tancuri de racire, sisteme CIP, cu efect detartrant. Concentratie de utilizare si in cazul apei dure: 0,5 %. Nu face spuma. Nu este coroziv.

1 kg de produs = 200 litri solutie

Se poate livra si in factor de impachetare: 5 Kg, 10 kg, 25 kg, butoi 210 kg, IBC 1000 kg

Peroxan activat DIEMER | Identificarea pericolelor

 2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului: Clasificare ( Regulamentul CE nr. 1272/2008)

Lezarea ochilor/arsuri grave ale pielii, Categoria 1: H314-Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor

2.2. Elemente pentru eticheta:

 • Etichetare ( Regulamentul CE nr. 1272/2008) Pictograme de pericol:
 • Cuvant de avertizare: GHS05 - CORODARE

Fraze de precautie:

 • P264-Spalati-va bine dupa utilizare
 • P270-A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului
 • P280-Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipa- ment de protectie a fetei
 • P305-In caz de contact cu ochii se spala imediat cu multa apa si se anunta medicul de familie
 • P309-In caz de expunere sau daca nu va simtiti bine a se consulta imediat medicul si i se arata eticheta produsului
 • P405-A se depozita sub cheie
 • P410-A se proteja de lumina solara
 • P411-A se depozita la temperaturi , care sa nu depaseasca 30 grade Celsius

Fraze de pericol:

 • H314-Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
 • EUH401-Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare

Peroxan activat DIEMER | Masuri de prim ajutor

 • In caz de inhalare: Persoana traumatizata trebuie sa fie asezata in repaus la aer proaspat. In caz de senzatie de rau sau respiratie ingreunata trebuie sa fie instiintat imediat medicul.
 • In caz de contact cu pielea: Pielea se va spala cu apa de robinet si sapun.
 • In caz de patrundere in ochi: Trebuie sa se efectueze clatirea ochilor timp de 10-15 minute cu apa cu- renta, in timp ce se trag marginile pleoapelor si se misca permanent ochii.
 • In caz de necesitate persoana trebuie sa se adreseze medicului de specialitate.
 • In caz de ingerare: Cavitatea bucala trebuie sa fie clatita temeinic cu apa, trebuie sa se bea cantitati mic de apa si este necesar sa se treaca la tratament medical imediat. Nu este permis sa se provoace voma.

Peroxan activat DIEMER | Masuri de combatere a incendiilor

 • Produsul nu prezinta pericol de incendiu si nu este inflamabil.
 • Material(e) de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu:
 • Pot fi utilizate toate materialele de stingere uzuale.
 • Pericolele speciale ale produselor in sine sau a produselor sale de ardere:
 • Sub actiunea caldurii pot fi eliberate gaze toxice.
 • Mijloace de protectie speciale care trebuie sa fie utilizate in caz de incendiu:
 • La stingere incendiului trebuie sa se utilizeze echipamente individuale de protectie.

Peroxan activat DIEMER | Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

Protectia individuala:

 • Protectia respiratiei: protectie individuala a respiratiei cu insertie de filtrare B-2, sau A-2 – B-2 Protectia mainilor: manusi rezistente la substante chimice
 • Protectia ochilor: ochelari de protectie
 • Protectia corpului: imbracaminte de protectie, incaltaminte de protectie, sort de cauciuc Trebuie sa fie evitat contactul produsului cu ochii si cu pielea

Protectia mediului

 • Este interzisa lasarea preparatului in sol, ape vii si in sisteme comunale de canalizare, fara tratare.
 • In caz de varsare:
 • Trebuie sa fie impiedicat contactul produsului cu baze. Trebuie sa fie acoperit cu materiale care leaga lichidul (nisip, turba, rumegus), colectat si evacuat.
 • Reziduul se va clati cu multa apa.

Peroxan activat DIEMER | Manipularea si depozitarea:

Manipulare: Bidonul sau canistra de depozitare trebuie sa fie inchis si manipulat cu atentie. Depozitare: Trebuie sa fie depozitat in ambalajul original, inchis, intr-un spatiu racoros, lipsit de inghet, separat fata de alimente, acizi, articole de placere. Preparatul nu trebuie sa ajunga in mainile copiilor.

Peroxan activat DIEMER | Controale ale expunerii / protectia personala:

PEROXAN ACTIVAT Nature Care Product

 • Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la proprietatile toxicologice si prescriptiile de sanatate a muncii in cursul utilizarii. Printr-o efectuare cu atentie a muncii trebuie sa se previna stropirea, contactul cu pie- lea si cu ochii, ingerarea accidentala a produsului, resp. a solutiei.
 • Trebuie sa se aiba grija de ventilatia corespunzatoare a locului de munca.
 • Nu este permisa amestecarea produsului cu alte preparate.
 • Lucratorii trebuie sa poarte imbracaminte de protectie rezistente la actiunea corosiva, impermeabile pentru produs, manusi, incaltaminte de protectie, ochelari de protectie/masca pentru fata, in caz de ne- cesitate echipament de protectie individual impotriva inhalarii vaporilor de solutie.
 • In timpul lucrului sunt interzise mancatul si fumatul.
 • Este necesar sa se asigure posibilitatea de curatenie cu apa curenta rece-calda si sa fie asigurat ungu- ent de protectie dermatologica.

Peroxan activat DIEMER | Stabilitate si reactivitate:

Conditii care trebuie sa fie evitate: Materiale care trebuie evitate:

Produse de descompunere periculoase:

 • incalzire (descompunere)
 • baze, materiale cu continut de baze gaze toxice

Peroxan activat DIEMER | Informatii toxicologice:

Toxicitatea produsului este determinata de efectul iritant si destructiv manifestat asupra mucoasei si asupra pielii.

Peroxan activat DIEMER | Informatii ecologice

Produsul contine materiale care pun in pericol apa. Nu este admisa varsarea in apele de suprafata.

Peroxan activat DIEMER | Consideratii privind eliminarea

 • Descrierea deseurilor si a masurilor pentru manipulare
 • Deseurile asociate cu utilizarea produsului pot fi: PEROXAN ACTIVAT contaminat cu alte substante chi- mice, ambalaje de PEROXAN ACTIVAT. Deseurile trebuiesc eliminate de fiecare data (recuperate sau eliminate) in conformitate cu normele nationale aplicabile deseurilor (mai ales deseurile periculoase) si acordurile locale.

Coduri deseuri:

06 13 01: produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului, alte biocide

07 06: deseuri de la PPFU sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice

Metode de eliminare a deseurilor si a ambalajelor contaminate: deseurile se depoziteaza conform H.G. 223/2001. Ambalajele trebuiesc predate la producator sau distribuitorul autorizat. Eliminarea dese- urilor de produs se face conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje.Nu exista restrictii privind recuperarea PEROXAN ACTIVAT contaminat, daca tehnologic acest lucru este posibil. Recuper- area sau eliminarea deseurilor de PEROXAN ACTIVAT trebuie realizata in conformitate cu reglementari- le in vigoare. Metoda recomandata de eliminare: diluare si neutralizare cu un acid slab ( ex. acid perace- tic sau acid ascorbic ).

Ambalajele contaminate de PEROXAN ACTIVAT pot fi folosite din nou in acelasi scop, iar ambalajele devin deseuri numai in momentul in care nu mai sunt folosite (inclusiv cele stricate). Atunci devin deseuri de ambalaj, recuperate si/sau eliminate de firma de eliminare de deseuri in conformitate cu regulile


Componentele acestui produs sunt raportate in urmatoarele liste de inventar: EINECS: in conformitate cu inventarul
.

Peroxan activat DIEMER | Evaluarea securitatii chimice


A fost efectuata a evaluare a securitatii chimice a acestei substante.

Peroxan activat DIEMER | Alte informatii

Text complet al declaratiilor H:

 • H314-Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
 • EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare

Text complet al altor abrevieri:

 • Eye Irrit.: Provoaca leziuni oculare grave
 • Skin Irrit.: Provoaca iritarea pielii.

Informatiile continute in aceasta fisa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor, informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document. Informatiile furnizate au numai rol de indrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportu- ul, eliminarea si eliberarea in siguranta, si nu vor fi considerate o garantie sau o specificare a calitatii. Informatiile se refera numai la materialul specific desemnat si nu sunt valabile pentru materialul folosit in combinatie cu orice alte materiale sau in orice alt proces, diferit de cel speci- ficat in text.

Aceasta fisa tehnica de securitate contine informatii referitoare la securitate si nu poate inlocui nici o informatie referitoare la produs sau specificatie a produsului.

Detalii produs

Tip aparat
1 post si 1 bidon
2 posturi si 1 bidon
2 posturi si 2 bidoane
Destinatie
curatare instalatie mulgatoare
Impachetare
1 canistra (35 Kg)
PEROXAN35

Reviews (0)

No reviews

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Product added to wishlist
Product added to compare.